மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர் பதவி உயர்வு -இறுதி சுழற்சி பட்டியல் -499 காலிப்பணியிடங்களுக்கு சுழற்சி பட்டியலில் 1 முதல் 625 வரை உள்ள முதுகலை ஆசிரியர்கள் கலந்துகொள்ளலாம்