தேர்தல் 2016-வாக்கு சாவடி தலைமை அலுவலர் கையேடு -(தமிழில் )