18ம் தேதி 10ம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ்

சென்னை: 10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மதிப்பெண் சான்றிதழ், வரும் 18 ம் தேதி வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் தாங்கள் படித்த பள்ளிகளில் பெற்றுக்கொள்ளலாம் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.