மே-2016 விரைவு ஊதிய ஆணை :2009-2010 மற்றும் 2011-2012 ம் ஆண்டுகளில் தரம் உயர்த்தப்பட்ட 544 அரசு உயர்நிலை பள்ளிகளில் ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியரல்லாத பணியிடங்களுக்கு